Presentations

NetherlandsPresentations for clinicians: 

2019

Wat zijn de kaders van wat een functiebeperking is/ wat verstaan we onder cognitief vermogen? Workshop P. Snellings en lid paneldiscussie op het symposium ‘Heeft iedereen het recht om te studeren op de UvA?’, Amsterdam, 24 Januari, 2019

Hoe ondersteun je leesvloeiendheid bij leerlingen met leesproblemen? Project ‘A is for App’.  Lezing J. Tijms op Nationale Dyslexie Conferentie, Ede, 27 Maart, 2019.    PDF

2018

Dyslexie bij kinderen met een migratieachtergrond: signaleren en diagnosticeren van dyslexie bij kinderen met een meer-of anderstalige achtergrond. Lezing J. Tijms op het NIP Schoolpsychologencongres, Amsterdam, 15 Maart, 2018.    PDF

Project #BOOK: Vernieuwende aanpak voor het leesgedrag bij adolescenten. Lezing J. Tijms op Nationale Dyslexie Conferentie, Ede, 21 Maart, 2018.

Dyslexia in the Netherlands. Lezing door J. Tijms op het RBC Symposium Supporting reading problems and dyslexia in (young) adults, Amsterdam, 26-27 September, 2018.

Innovatieve aanpak voor leesgedrag en sociaal-emotioneel leren (SEL) bij adolescenten met een autismespectrumstoornis. Lezing door J. Tijms op de Altra College Studiedag, Amsterdam, 29 Oktober, 2018.

2017

Engelse taalvaardigheid in PO. Lezing P. Snellings & N. Leona op het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) congres, Amersfoort, 1 November, 2017

2016

Traag lezen en dyslexie, wat weten we? Lezing P. Snellings op het jaarcongres van de Nederlandse vereniging voor logopedie en foniatrie (NVLF), Nieuwegein, 1 Oktober, 2016

Taalproblemen en het leren van Engels als moderne vreemde taal. Lezing P.Snellings op de Special Educational Needs (SEN) Conferentie, Ede, 14 September, 2016

Kosmos Klikker als onderwijszorg voor leesproblemen. Lezing S. Aravena op Intern Begeleiders bijeenkomst samenwerkingsverband UNITA, Bussum, 23 maart 2016.

Dyslexie en vreemde talen leren in het VO. Lezing P. Snellings op de Nationale Dyslexie Conferentie, Ede, 9 Maart, 2016.

Diagnostiek van leesproblemen bij (jong) volwassenen. Lezing S. Aravena op de Nationale Dyslexie Conferentie, Ede, 9 Maart, 2016.

Dyscalculie en rekenproblemen. Lezing J. Tijms op de Opvoeddesk Deskundigheidsbevordering voor Intern Begeleiders, Laren, 24 mei, 2016.

Innovaties in dyslexiezorg. Lezingen van S. Aravena voor innovatiedagen en deskundigheidsbevorderingen van verschillende gemeentes en regio’s (Zaanstreek-Waterland, Amsterdam/Amstelland, Bloemendaal, Utrecht, Flevoland, Zaanstad).

2015

Snellings, P. (December, 18, 2015). How to improve dyslexics’ self-concept and their learning of English as a foreign language? (“Hoe kun je het zelfbeeld en het Engels leren van dyslectici verbeteren?”). Invited lecture at the IWAL institutes for dyslexia Studiedag, Amsterdam.

Letters, klanken en vloeiend lezen. Lezing J. Tijms op de Nationale Dyslexie Conferentie, Ede, april 2015.

Lezen brengt mbo-studenten meer dan je denkt! Workshop van J. Tijms op het Stichting Lezen nationaal congres “Over lezen gesproken op (v)mbo: gewoon doen!” in Utrecht, 2015.

#BOOK: het persoonlijk belang van literatuur. Workshop van M. Stoop op het Stichting Lezen nationaal congres “Over lezen gesproken op (v)mbo: gewoon doen!” in Utrecht, 2015.

For preceding years, click here.

 

Scientific presentations: 

2017

Fraga Gonzalez, G. (May 25-27, 2017). New insights on typical and atypical reading development from brain and intervention studies. Invited symposium at the 5th International Congress of Educational Sciences and Development, Santander, Spain.

Jansen, B. R. J. (2017). Who’s afraid of mathematics? Invited lecture at Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Campus Kulak Kortrijk, KU Leuven.

Jansen, B. R. J. (2017). Manipulating working memory load affects math performance. Paper presented at the International Convention of Psychological Science, Vienna.

2016

Snellings, P. (September, 9, 2016). The development of fast word recognition: orthography, phonology and attentional resources. Invited lecture at the Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC) seminar, Amsterdam.

Snellings, P. (July, 13-16 2016). Differences in first language skills affect reading fluency training in English. Paper presented at the Society for the Scientific Study of Reading annual conference, Porto, Portugal.

Snellings, P. (March 10-12 2016).Enhancing dyslexics’ reading fluency in English as a foreign language. Paper presented at the British Dyslexia Association (BDA) International Conference 2016, Oxford, UK.

Jansen, B. R. J., & Erturan, S. (2016). The relation between math anxiety and math performance in primary school students in the Netherlands. Paper presented at annual conference of the International School Psychology Association, Amsterdam.

2015

Zeguers, M., Snellings, P., Huizinga, H., van der Molen, M. (July, 15-18 2015). Time course analyses of orthographic and phonological priming effects during word recognition in a transparent orthography. Poster presented at the Society for the Scientific Study of Reading annual conference, Hawaii, USA.

Jansen, B. R. J., (2015). The role of pattern recognition in children’s exact enumeration of small numbers. Paper presented at International Convention of Psychological Science, Amsterdam.

For preceding years, click here.